Medisin


Hvordan kan fregner forebygges?

Siden vi ikke kan forandre vår egen genetiske komponenten i freckling, våre viktigste forebyggende tiltak er rettet mot søn unngåelse og sol-beskyttelse, inkludert

1. bruk av solkrem med solfaktor (solfaktor) 30,

2. bruk av bred-rant hatter (6 inches),

3. bruk av sol-beskyttende klær (skjorter, lange ermer, lange bukser),

4. unngå toppen Søn timer 10 am. til 4 pm, og

5. søker skygge og bo innendørs.

Ideelt, fregne forebygging er mer effektivt enn senere prøve å fjerne fregner som allerede har utviklet. Fregne-reduksjon behandlinger er mer vanskelig og ikke alltid tilfredsstillende.

Personer med kjente arvelige tendenser til freckling bør starte solbeskyttelse tidlig i barndommen. Mye av sol og UV huden skader oppstår ofte når barn er umyndig 18.

Lyslett folk som er mer utsatt for freckling og solbrenthet er også generelt mer utsatt for å utvikle hudkreft. Fregner kan være en advarsel tegn på sensitiv hud som er svært sårbar for solbrenthet og til potensielle hudkreft.