Medisin


Introduksjon til leveren blodprøve

Et første skritt i å oppdage leverskader er en enkel blodprøve for å fastslå tilstedeværelsen av visse leverenzymer (proteiner) i blodet. Under normale omstendigheter, Disse enzymene bor innenfor cellene i leveren. Men når leveren er skadet eller annen grunn, Disse enzymene er sølt inn i blodstrømmen. Enzymer er proteiner som er til stede over hele kroppen, hver med en unik funksjon. Enzymer bidra til å øke hastigheten på (katalysere) rutine og nødvendig kjemiske reaksjoner i kroppen.

Blant de mest følsomme og brukte leverenzymer er aminotransferases. De inkluderer aspartat aminotransferase (AST eller SGOT) og alaninaminotransferase (ALT eller SGPT). Disse enzymene er normalt finnes i leverceller. Hvis leveren blir skadet eller ødelagt, levercellene sølet disse enzymene ut i blodet, heve enzymet i blodet, og signaliserer leversykdom.