Medisin


Alzheimers sykdom

* Alzheimers sykdom er en hjernesykdom av ukjent årsak som fører til demens.

* De fleste pasienter med Alzheimers sykdom er over 65 år.

* Det er 10 klassisk advarsel tegn på Alzheimers sykdom: hukommelsestap, vansker med å utføre vanlige oppgaver, problemer med språk, desorientering for tid og sted, dårlig eller redusert dømmekraft, problemer med abstrakt tenkning, misplacing ting, endringer i humør eller atferd, endringer i personlighet, og tap av initiativ.

* Pasienter med symptomer på demens bør være grundig evaluert før de blir urettmessig eller uaktsomt merket Alzheimers sykdom.

* Selv om det ikke finnes noen kur for Alzheimers sykdom, behandlinger er tilgjengelige for å lindre mange av symptomene som fører til lidelse.

* Forvaltningen av Alzheimers sykdom består av medisiner basert og ikke-medisiner basert behandling organisert for å ta vare på pasienten og familien. Behandlinger som tar sikte på å endre den underliggende løpet av sykdommen (utsette eller reversere progresjon) har så langt vært stort sett mislykket. Medisiner som gjenoppretter feilen, eller feil, i den kjemiske budbringere av nerveceller har vist seg å forbedre symptomer. Til slutt, medikamenter er tilgjengelige som omhandler psykiatriske manifestasjoner av Alzheimers sykdom.