Medisin


Hva er komplikasjoner av amenoré?

Infertilitet er en betydelig komplikasjon til amenoré for kvinner som ønsker å bli gravid. Osteopeni (en reduksjon i bentetthet) eller osteoporose er en komplikasjon til lavt østrogennivå, som kan forekomme ved langvarig amenoré. Andre komplikasjoner av amenoré avhenger av den underliggende årsaken til amenoré.

Kan amenoré forhindres?

Amenoré er et symptom og ikke en sykdom i seg selv. Derfor, amenoré kan forebygges bare i den grad at den underliggende årsaken kan forebygges. For eksempel, amenoré at resultater fra genetiske eller medfødte tilstander ikke kan forebygges. På den annen side, amenoré at resultater fra selvpålagte strenge dieting eller intensiv trening er vanligvis forebygges.

Når bør jeg søke medisinsk hjelp for amenoré?

Det er alltid hensiktsmessig å søke lege for amenoré. Amenoré som ikke er relatert til svangerskap eller i overgangsalderen overgangen (tid da det har vært noen menstrual perioder for 12 sammenhengende måneder og ingen andre biologiske eller fysiologiske årsaken kan identifiseres, og den kvinnelige er på slutten av hennes biologiske-bestemmes barnefødsel år) bør utredes for å utelukke alvorlige tilstander som kan føre til amenoré.