Medisin


Hva er de mulige symptomer eller funksjoner i forhøyede homocystein nivåer?

Teoretisk, forhøyet nivå av homocystein i blodet (hyperhomocysteinemia) antas å forårsake innsnevring og kalsifisering av blodårer (aterosklerose). Dette innsnevring og herding av fartøyene er antatt å skje gjennom en rekke ulike måter involverer forhøyede homocystein. Den blodårer innsnevring i sin tur fører til mindre blod strømme gjennom arteriene berørte.

Forhøyede nivåer av homocystein i blodet kan også øke tendensen til overdreven blodlevring. Blodpropper i arteriene kan ytterligere redusere flyten av blod. Den resulterende mangel på blodtilførsel til hjertet muskelen kan forårsake hjerteinfarkt, og mangelen på blodtilførsel til hjernen årsakene slag.

Forhøyede nivåer homocystein også har vist seg å være forbundet med dannelse av blodpropper i venene (dyp venetrombose og lungeemboli). Mekanismen er kompleks, men det ligner på måten de bidrar til aterosklerose. I noen studier, selv moderate nivåer av homocystein nivå viste høyere forekomst av gjentatte tilfeller av blodpropp dannelse.