Medisin


Hva som forårsaker forhøyede homocystein nivåer?

Homocystein er kjemisk forvandlet til metionin og cystein (tilsvarende aminosyrer) ved hjelp av folsyre, vitamin B12, og vitamin B6. Denne transformasjonen benytter et sett med megler molekyler (kalles enzymer) og skjer via en delikat sekvens med bestemte skritt.

Derfor, utilstrekkelige mengder av disse vitaminene i kroppen kan hemme den naturlige nedbrytningen av homocystein. I tillegg, om det er noen mangler ved megler molekylene, bruddet er også vanskeliggjort. Dette kan føre til homocystein å akkumulere i blodet fordi nedbrytingen er langsom og utilstrekkelig.

Hva regnes som et høyt nivå for homocystein?

Homocystein nivåer måles i blodet ved å ta en blodprøve. Normal nivåer er i spennet mellom 5 til 15 micromoles (måleenhet av små mengder av et molekyl) per liter. Forhøyede nivåer er klassifisert som følger:

* 15-30 micromoles per liter som moderat

* 30-100 mikromol per liter som mellomverter

* Større enn 100 micromoles per liter så alvorlig