Medisin


Amniocentesis

* Amniocentesis kan utføres på kromosom analyse eller deteksjon av genetiske defekter og betingelser hos fosteret.

* Gravide kvinner over år 35 år er kandidater for amniocentesis å oppdage kromosomavvik hos fosteret.

* Amniocentesis kan også brukes til å bestemme modenhet av lungene til fosteret eller årsaken til ukjente feber i moren.

* For gentesting, kromosom analyse, og evaluering av en unormal alfa Feto protein test, amniocentesis er vanligvis utført mellom 15. og 20. svangerskapsuke.

* Risikoen for fetal tap fra amniocentesis prosedyren er mindre enn 1%.