Medisin


Hvordan er anabole steroider mishandlet?

Noen anabole steroider tas oralt, andre er injisert intramuskulært, og fremdeles andre er gitt i gels eller kremer som brukes på huden. Doser tatt av misbrukere kan 10 til 100 ganger høyere enn doser som brukes til medisinske tilstander.

Sykling, stabling, og pyramiding

Steroider er ofte misbrukt i mønstre som kalles “sykling,” som involverer å ta flere doser av steroider over en bestemt tidsperiode, stopper for en periode, og starte på nytt. Brukerne kan også ofte kombinere flere ulike typer av steroider i en prosess som kalles “stabling.” Steroid misbrukere typisk “stabel” medisinene, betyr at de tar to eller flere ulike anabole steroider, blande muntlig og / eller injeksjon typer, og noen ganger også inkludert forbindelser som er beregnet til veterinært bruk. Misbrukere mener at de ulike steroider samhandle for å produsere en effekt på muskel størrelse som er større enn effekten av hver legemidler enkeltvis, en teori som ikke er testet vitenskapelig.