Medisin


Hva er mikroskopisk Urinalysis?

Hva er mikroskopisk Urinalysis?

Den mikroskopiske Urinalysis er studiet av urinen i mikroskop. Det krever bare en relativt rimelig lett mikroskop. Celler og mobilnettet rusk, bakterier, og krystaller i urinen kan oppdages av denne undersøkelsen for å gi ytterligere kliniske ledetråder.

Hvordan er mikroskopisk Urinalysis gjort?

Mikroskopiske Urinalysis gjøres bare strømmer urinprøven til et reagensglass og sentrifugering det (spinning den ned i en maskin) i noen minutter. Den øverste delen flytende (supernatanten) blir forkastet. Den solide del igjen i bunnen av reagensglasset (urinen sedimentet) blandes med de gjenværende dråpe urin i reagensglasset og en dråpe er analysert under et mikroskop.

Første, sedimentet er undersøkt gjennom mikroskop under lav effekt for å identifisere hva kalles avstøpninger, krystaller, plateepitel (flate) celler, og andre store gjenstander.

Eksamen utføres deretter gjennom mikroskop på høy effekt for ytterligere identifisere celler, bakterier og klumper av celler eller avfall som kalles avstøpninger.