Medisin


Introduksjon til anafylaksi

Anafylaksi refererer til en rask utvikling og alvorlige allergiske reaksjoner som påvirker en rekke ulike områder av kroppen på en gang. Alvorlige anafylaktiske reaksjoner kan være dødelig. De fleste mennesker opplever allergisymptomer bare som en mindre ergrelse. Imidlertid, et lite antall mennesker er mottakelige for en reaksjon som kan føre til støt eller dødsulykke.

Anafylaksi er ofte utløst av stoffer som injiseres eller svelges og dermed få tilgang til blodet. En eksplosiv reaksjon som involverer hud, lungene, nesen, halsen, og mage-tarmkanalen kan da føre. Selv om alvorlige tilfeller av anafylaksi kan oppstå i løpet av sekunder eller minutter av eksponering og være dødelig hvis ubehandlet, mange reaksjoner er mildere og kan avsluttes med spørsmål medisinsk behandling.