Medisin


Hva er tegn på anafylaksi?

Det er verdt å nevne et par generelle observasjoner om funksjonene til anafylaktiske reaksjoner. Vær oppmerksom på, imidlertid, at disse retningslinjene er ikke alltid konsekvent eller pålitelig for en bestemt person.

* Alvorlighetsgraden av reaksjonen varierer fra person til person.

* Etterfølgende reaksjoner på samme avtrekkeren er typisk lignende i naturen.

* Jo flere raske utbruddet av symptomene, jo mer alvorlig reaksjon vil trolig være.

* En historie med allergisk sykdom (rhinitt, eksem, astma) øker ikke risikoen for å utvikle IgE mediert anafylaksi, men det gjør skråning personen til en ikke-IgE mediert reaksjon.

* Underliggende astma kan resultere i en mer alvorlig reaksjon, og kan være vanskeligere å behandle.

* Risikoen for anafylaksi kan minske over tid dersom det ikke er noen gjentatte eksponeringer eller reaksjoner. Imidlertid, en person i risikosonen bør alltid forvente det verste og være forberedt.