Medisin


Hva er symptomene på en voksen hjernesvulst?

En lege bør sees hvis følgende symptomer vises:

* Hyppig hodepine.

* Oppkast.

* Tap av appetitt.

* Endringer i humør og personlighet.

* Endringer i evnen til å tenke og lære.

* Beslag.

Hvilke tester brukes for å finne og diagnostisere voksen hjernesvulster?

Tester som undersøker hjernen og ryggmargen brukes til å finne (finn) voksen hjernesvulst. Følgende tester og prosedyrer som kan benyttes:

* CT scan (CAT scan): En prosedyre som gjør en serie med detaljerte bilder av områder inne i kroppen, tatt fra forskjellige vinkler. Bildene er laget av en datamaskin knyttet til en x-ray maskin. En farge kan injiseres i en blodåre eller svelget for å hjelpe de organer eller vev møter opp klarere. Denne prosedyren kalles også CT, datastyrte tomografi, eller datastyrt axial tomografi.

* MR (magnetisk resonans imaging): En prosedyre som bruker en magnet, radiobølger, og en datamaskin for å lage en serie med detaljerte bilder av hjernen og ryggmargen. Et stoff kalt gadolinium injiseres i pasienten gjennom en vene. Den gadolinium samler rundt kreftcellene, slik at de vises lysere i bildet. Denne fremgangsmåten er også kalt kjernemagnetisk resonans imaging (NMRI).

Voksen hjernesvulst er diagnostisert og fjernet i kirurgi. Hvis en hjernesvulst er mistanke, en biopsi gjøres ved å fjerne deler av hodeskallen og bruke en nål for å fjerne et eksempel på hjernevev. En patolog utsikt vevet under et mikroskop for å se etter kreftceller. Dersom kreftcellene er funnet, legen vil fjerne så mye svulst som sikkert mulig i samme operasjon. En MR kan da gjøres for å fastslå om noen kreftceller igjen etter operasjon. Tester er også gjort for å finne ut karakteren av svulsten.