Medisin


Hva er anemi?

Anemi er en medisinsk tilstand der røde blodceller eller hemoglobin er mindre enn normalt. Den normale nivået av hemoglobin er generelt forskjellige hos menn og kvinner. For men, anemi er vanligvis definert som hemoglobinnivå på mindre enn 13.5 gram/100ml og hos kvinner som hemoglobin mindre enn 12.0 gram/100ml. Disse definisjonene kan variere noe avhengig av kilde og laboratoriet referansen brukes.

Kan anemi være arvelig?

Ja, anemi kan være genetisk. Arvelige sykdommer kan redusere levetid av røde blodceller og føre til anemi (for example, sigdcelleanemi). Arvelige lidelser kan også føre til anemi ved å svekke produksjonen av hemoglobin (for for eksempelfa og beta talassemi talassemi).

Avhengig av graden av genetisk abnormalitet, arvelige anemier kan forårsake mild, moderat, eller alvorlig anemi. Faktisk, noen kan være for alvorlige til å være kompatibel med livet og kan føre til død av fosteret (ufødte barnet). På den annen side, noen av disse anemier er så milde at de ikke er merkbare, og er for øvrig avdekket under en rutinemessig blodprøver.