Medisin


Hva er hemoglobin?

Hemoglobin er et rødt pigment som formidler den velkjente røde fargen til røde blodceller og blod. Funksjonelt, hemoglobin er nøkkelen kjemisk forbindelse som kombinerer med oksygen fra lungene og bærer oksygen fra lungene til cellene i hele kroppen. Oksygen er viktig for alle celler i kroppen til å produsere energi.

Blodet transporterer også karbondioksid, som er avfallsprodukt av denne energien produksjonsprosessen, tilbake til lungene som det er pustet ut i lufta. Transport av karbondioksid tilbake til lungene er også oppnås ved hemoglobin. Den karbondioksid bundet til hemoglobin er losset i lungene i bytte for oksygen skal transporteres til vev i kroppen.

Hva betyr et lavt hemoglobinnivå bety?

Lav hemoglobin kalles anemi. Når det er et lavt hemoglobinnivå, det ofte et lavt antall røde blodlegemer og en lav hematokrit, også. Referanse områder er noe annerledes fra én kilde til en annen, men typisk hemoglobin på mindre enn 13.5 er unormal hos menn mindre enn 12.0 hos kvinner.