Medisin


Perifer karsykdom

I likhet med blodårene i hjertet (koronar arterier), din perifere arterier (blodkar utenfor hjertet ditt) også kan utvikle aterosklerose, oppbygging av fett og kolesterol innskudd, kalles plakk, på innsiden veggene. Over tid, oppbyggingen begrenser arterien. Omsider smalnet arterien fører til mindre blod å flyte, og en tilstand kalt “ischemia” kan oppstå. Iskemi er utilstrekkelig blodtilførsel til kroppens vev.

* En blokkering i koronararteriene kan føre til symptomer på brystsmerter (angina) eller et hjerteinfarkt.
* En blokkering i carotis (arteriene som forsyner hjernen) kan føre til et TIA (TIA) eller slag.
* En blokkering i beina kan føre til smerter eller kramper med aktivitet (en tilstand som kalles claudicatio), endringer i hudfarge, sår eller sår, og trøtt i bena. Totalt tap av sirkulasjon kan føre til koldbrann og tap av et lem.
* En blokkering i nyrearteriene (arteriene som forsyner nyrene) kan forårsake nyre-karsykdom (stenose). Symptomene inkluderer ukontrollert hypertensjon (høyt blodtrykk), hjertesvikt, og unormal nyrefunksjon.