Medisin


Hva er risikofaktorer for aortaaneurisme?

Risikofaktorer for aorta aneurisme:

* Sigarettrøyking: sigarettrøyking øker ikke bare risikoen for å utvikle en abdominal aortaaneurisme, sjansen for aneurisme ruptur (en livstruende komplikasjon av abdominal aneurisme) er også mer vanlig blant aktive røykere.

* Høyt blodtrykk

* Høyt serum kolesterol

* Diabetes mellitus

Hvem er mest sannsynlig å ha en abdominal aortaaneurisme?

Aortaaneurismer er vanligst etter 60 år. Hannene er fem ganger mer sannsynlig enn kvinner til å bli påvirket. Omtrent 5% av menn over alderen 60 utvikle en abdominal aortaaneurisme.

Hva er den vanligste årsaken til aortaaneurismer?

Den vanligste årsaken til aortaaneurismer er "åreforkalkning" kalt arteriosklerose. Minst 80% av aortaaneurismer er fra arteriosklerose. Den arteriosklerose kan svekke aorta veggen og trykket av blodet som pumpes gjennom aorta fører utvidelsen på stedet av svakhet.