Medisin


Hva er andre årsaker til aortaaneurismer?

Andre årsaker til aortaaneurismer inkluderer:

* Genetisk / arvelig: Det er en familiær tendens til å utvikle abdominal aortaaneurisme. Personer med første-graders slektninger ha abdominalt aortaaneurisme har en høyere risiko for å utvikle abdominale aortaaneurisme enn den generelle befolkningen. De pleier også å utvikle aneurismer i yngre alder og har en høyere tendens til å lide aneurisme sprekke enn personer uten familiehistorie.

* Genetisk sykdom: Det er også sjeldne arvelige genetiske sykdommer i bindevev (vev som utgjør veggen av aorta) som Ehlers-Danlos syndrom og Marfans syndrom som kan føre til utvikling av aortaaneurismer.

* Post-traumer: Etter fysiske traumer til aorta.

* Arteritis: Betennelse i blodkar forekommer som i Takayasus sykdom, gigantiske celle arteritis, og relapsing polychondritis.

* Mycotic (sopp) infeksjon: En mycotic infeksjon som kan være assosiert med immunsvikt, IV medisiner misbruk, syfilis, og hjertet ventil kirurgi.