Medisin


Hva er glaukom?

Grønn stær er en sykdom i store nerve av visjonen, kalt synsnerven. Synsnerven får lys-generert nerveimpulser fra netthinnen og sender disse til hjernen, der vi gjenkjenner de elektriske signalene som visjon. Glaukom er preget av et bestemt mønster av progressive skade på synsnerven som vanligvis begynner med en subtil tap av side synet (sidesynet). Dersom grønn stær ikke blir diagnostisert og behandlet, det kan utvikle seg til tap av sentral visjon og blindhet.

Glaukom er vanligvis, men ikke alltid, assosiert med forhøyet trykk i øyet (intraokulært trykk). Generelt, Det er dette forhøyet trykk i øyet som fører til skade i øyet (optikk) nerve. I noen tilfeller, glaukom kan forekomme i nærvær av normal trykk i øyet. Denne formen for glaukom er antatt å være forårsaket av dårlig regulering av blodtilførsel til synsnerven.

Hvor vanlig er glaukom?

Worldwide, glaukom er den ledende årsak til blindhet irreversible. Faktisk, så mange som 6 millioner individer er blinde i begge øynene fra denne sykdommen. I USA alene, Ifølge en beregning, om 3 millioner mennesker har glaukom. Så mange som halvparten av personer med glaukom, imidlertid, kanskje ikke vet at de har sykdommen. Grunnen til at de er klar over er at glaukom utgangspunktet forårsaker ingen symptomer, og den påfølgende tap av side synet (sidesynet) er vanligvis ikke gjenkjent.