Medisin


Hva er glaukom risikofaktorer?

Glaukom kalles ofte “den snike tyv av syne.” Dette er fordi, som allerede nevnt, i de fleste tilfeller, det intraokulære trykket kan bygge opp og ødelegge synet uten å forårsake åpenbare symptomer. Dermed, bevissthet og tidlig deteksjon av grønn stær er svært viktig fordi denne sykdommen kan bli behandlet når diagnosen tidlig. Mens alle er i faresonen for glaukom, enkelte mennesker er på et mye høyere risiko og må kontrolleres oftere av sine øyelege. De viktigste risikofaktorer for glaukom omfatte følgende:

* Alder over 45 år

* Familieanamnese med glaukom

* Black raseopphav

* Diabetes

* Historie av forhøyet intraokulært trykk

* Nærsynthet (høy grad av myopi), som er manglende evne til å se fjerne objekter klart

* Historien om skader på øyet

* Bruk av kortison (steroider), enten i øyet eller systemisk (muntlig eller injisert)

* Langsynthet (hypermetropi), som er å se fjerne objekter bedre enn pårørende (Langsynt mennesker kan ha smale drenering vinkler, som predisponere for akutte [plutselige] angrep av trangvinkelglaukom.)