Medisin


Hva er symptomene på spondylolistese?

Det vanligste symptomet på spondylolistese er lavere tilbake smerte. Dette er ofte verre etter trening spesielt med utvidelse av lumbalcolumna. Andre symptomer inkluderer stramheten i hamstrings og redusert bevegelsesutslag i korsryggen. Noen pasienter kan utvikle smerter, nummenhet, kribling eller svakhet i bena på grunn av nerver. Alvorlig kompresjon av nerver kan føre til tap av kontroll over tarm-eller blærefunksjon, eller cauda equina syndrom.

Hva er risikofaktorer for spondylolistese?

Risikofaktorer for spondylolistese inkluderer en familie historie med ryggproblemer. Andre risikofaktorer inkluderer en historie med gjentatte traumer eller hyperekstensjon av korsryggen eller lumbalcolumna. Idrettsutøvere som turnere, vekt løftere, og fotball linemen som har store styrker søkt på ryggraden i forlengelsen har større risiko for å utvikle isthmic spondylolistese.