Medisin


Antibiotikaresistens (medisin Resistance, Resistensutvikling)

Antimikrobiell
Antimikrobiell er et generelt begrep gitt til stoffer, inkludert legemidler som dreper eller bremse veksten av mikrobene.

Mikroben er en samlebetegnelse gitt til bakterier (Staphylococcus aureus), virus (innflytelse, som forårsaker “influensa”), sopp (e.g., Candida albicans, noe som fører til noen gjær infeksjoner), og parasgr (e.g., Plasmodium falciparum, som forårsaker malaria).

Eksempler på antimikrobielle midler:

* Tetracycline (ett antibiotikum som brukes til å behandle urinveisinfeksjoner )

* Oseltamivir eller Tamiflu ® (antiviral som behandler influensa)

* Terbinafin eller Lamisil ® (antifungal som behandler fotsopp)

Antibiotika

Et antibiotikum er en medisin laget for å drepe eller bremse veksten av bakterier og enkelte sopp. Antibiotika blir ofte brukt til å bekjempe bakterielle infeksjoner, men kan ikke kjempe mot infeksjoner forårsaket av virus.

Eksempel på et antibiotikum:

* Azithromycin eller zithromax (Z-Pak)®

* Vankomycin er den siste forsvarslinje for visse meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) infeksjoner.

Antibakteriell

Antibakteriell er betegnelsen på stoffer som dreper eller bremse veksten av bakterier ved behandling av menneskelige og miljømessige overflater. Disse omfatter stoffer som kan benyttes til god hygiene.

Eksempler på antibakterielle inneholder kommersielle produkter

* Hand såper, gels, skum

* Oppvaskmidler

* Madrasser

MRSA og VRE

Eksempler på antimikrobielle (legemidler) motstand:

* Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)

* Vancomycin-resistente enterokokker (VRE)

Hva er legemidler motstand?

Resistensutvikling er evnen til mikrobene, som bakterier, virus, parasitter, eller sopp, å vokse i nærvær av en kjemisk (legemidler ) som normalt ville drepe den eller begrense sin vekst.