Medisin


Hva er årsaken Antifosfolipid syndrom?

Årsaken til Antifosfolipid syndrom er ikke helt kjent. Antifosfolipid antistoffer redusere nivåene av annexin V, et protein som binder fosfolipider og har potent blodpropp-blokkering (antikoagulant) aktivitet. Reduksjonen av annexin V nivåer er antatt å være en mulig mekanisme bak den økte tendensen til blodet å koagulere og tilbøyelighet til abort karakteristikk av Antifosfolipid syndrom.

Antifosfolipid antistoffer, som antikardiolipin, har også vært assosiert med redusert nivå av prostasyklin, et kjemikalie som hindrer klumping sammen av normal blodlevring elementer som kalles blodplater.