Medisin


Hva er katastrofal Antifosfolipid syndrom?

Katastrofale Antifosfolipid syndrom er en variant av Antifosfolipid syndrom som er karakterisert ved blokkering av mange blodårer i hele kroppen. Som et resultat av katastrofal Antifosfolipid syndrom, mange organer kan bli påvirket, herunder huden, lungene, hjernen, hjerte, nyrer, og tarmer. Katastrofale Antifosfolipid syndrom behandles med antikoagulasjon, kortikosteroider (kortison medisiner), og plasmaferese (plasma utveksle).

Katastrofale Antifosfolipid syndrom er sjelden, hos færre enn 1% av de med Antifosfolipid syndrom. Katastrofale Antifosfolipid syndrom er noen ganger referert til som Asherson syndrom etter den forskeren som beskrev den i begynnelsen av 1990.

Antifosfolipid syndrom

* Antifosfolipid syndrom er en immun lidelse som kan påvirke nesten alle organ.
* Pasienter med Antifosfolipid syndrom kan ha en rekke antistoffer mot fosfolipider i blodet.
* Antifosfolipid syndrom innebærer unormal tendens til blodpropp i blod.
* Hver enkelt pasient med Antifosfolipid syndrom behandles unikt etter hva symptomene er tilstede.