Medisin


Hva er årsaker og risikofaktorer for separasjon angst lidelse?

Separasjonsangst lidelse (som med de fleste psykiske tilstander) er trolig forårsaket av en kombinasjon av genetiske og miljømessige sårbarheter snarere enn av noen én ting.

I tillegg til å være mer vanlig hos barn med slektshistorier av angst, barn hvis mødre var stresset under svangerskapet med dem har en tendens til å være mer utsatt for å utvikle denne lidelsen.

Et flertall av barn med separasjonsangst lidelse har skolevegring som et symptom og opp til 80% av barn som nekter skolen kvalifiserer for diagnostisering av separasjonsangst lidelse. Omtrent 50%-75% av barn som lider av denne lidelsen kommer fra hjem med lav sosioøkonomisk status.