Medisin


Hva er behandlingen for aortadisseksjon?

The ABCs av gjenoppliving er alltid en prioritert.

I akuttmottaket, intravenøs linjer vil bli plassert, skjermer for hjertefrekvens og rytme skal festes, og ekstra oksygen gitt. Behandling og diagnostisk testing oppstår vanligvis på samme tid før den endelige diagnosen er etablert.

Den første medisiner som brukes er rettet mot å senke blodtrykket til å hindre ytterligere rive eller skade på hovedpulsåren. Beta blocker medisiner [for eksempel, esmolol (Brevibloc), labetalol (Normodyne, Trandate.), Metoprolol (Lopressor., Toprol XL)] redusere adrenalin action på hjerte og blodkar. Nitroglyserin utvider blodkar for å redusere blodtrykket. Spesifikke medisiner kombinasjoner vil være avhengig av pasientens behov.

Til syvende og sist, type A aorta dissections til oppstigende aorta krever kirurgi som behandling av valg. Arealet av aorta som er skadet er erstattet med en kunstig graft. Hvis aortaklaffen er skadet, den også kan trenge utskifting eller reparasjon.

Medisinsk ledelse (ikke-kirurgisk) foretrekkes for Type B disseksjon av synkende aorta, men igjen, hver pasient må vurderes individuelt med hensyn til spesifikk behandling foreslåtte. Medisiner er foreskrevet å aggressivt kontrollere høyt blodtrykk for å hindre videre disseksjon og aorta skader.