Medisin


Hva er anstrengelsesutløst matallergi?

Øvelse kan forårsake en allergisk reaksjon på mat. Den vanlige scenariet er at en person spiser en bestemt mat og deretter trener. Som han øvelser og hans kroppstemperatur øker, Han begynner å klø, blir ør, og utvikler snart den karakteristiske allergiske reaksjoner av elveblest, astma, abdominal symptomer, og anafylaksi selv. Denne tilstanden har blitt omtalt som mat avhengige, anstrengelsesutløst anafylaksi (FDEIA), og er mest vanlig i tenårene og unge voksne. Det kur, faktisk et forebyggende tiltak, for anstrengelsesutløst matvareallergi er enkelt — ikke spise i minst to timer før trening.

Hvilke betingelser har feilaktig blitt tilskrevet matallergi?

Studier har vist at personer som er utsatt for migrene kan ha sine hodepine brakt videre av histamin, som er en av de forbindelser som mastceller produserer i en allergisk reaksjon. Teorien om at mat allergi kan føre til migrene hodepine, imidlertid, er uprøvd. Det er også utilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon som støtter påstandene om at matallergier kan forårsake eller forverre revmatoid artritt, slitasjegikt, spenning-utmattelsessyndrom, cerebral allergi (hodepine og konsentrasjonsvansker), miljø-forgiftninger, eller hyperaktivitet hos barn.