Medisin


Hva er hørselsprosesseringstid?

Auditiv prosessering er et begrep som brukes for å beskrive hva som skjer når hjernen gjenkjenner og tolker lydene rundt deg. Mennesker hører når energien som vi kjenner som lyden går gjennom øret og blir forvandlet til elektrisk informasjon som kan tolkes av hjernen. Det “lidelse” del av hørselsprosessering lidelse betyr at noe er negativt påvirker behandlingen eller tolkningen av informasjonen.

Barn med APD kan ofte ikke forstå små forskjeller mellom lyder i ord, selv om lydene selv er høyt og tydelig. For eksempel, anmodningen “Fortell meg hvordan en stol og en sofa er like” kan høres til et barn med APD som “Fortell meg hvordan en sofa og en stol er like.” Det kan også bli forstått av barnet som “Fortell meg hvordan en ku og en hår er like.” Slike problemer er mer sannsynlig å oppstå når en person med APD er i støyende omgivelser eller når han eller hun er å lytte til kompleks informasjon. APD går av mange andre navn. Noen ganger er det referert til som sentrale hørselsprosesseringstid lidelse (CAPD). Andre vanlige navn er auditiv persepsjon problem, auditiv forståelse underskudd, sentrale auditive dysfunksjon, sentrale døvhet, og såkalte “Ordet døvhet.”