Medisin


Tegnene på Landau-Kleffner syndrom?

LKS forekommer hyppigst i normalt utvikle barn som er mellom 3 og 7 år. For ingen åpenbar grunn, disse barna begynner å ha problemer med å forstå hva som blir sagt til dem. Leger refererer ofte til dette problemet som auditiv agnosiaor “Ordet døvhet.” Den auditive agnosia kan forekomme sakte eller veldig fort. Foreldre tenker ofte at barnet utvikler en høring problem eller har plutselig blitt døv. Hørselstest, imidlertid, vis normal hørsel. Barn kan også virke autistiske eller utviklingshemmede forsinket.

Den manglende evne til å forstå språket påvirker slutt barnets talespråk som kan utvikle seg til et fullstendig tap av evnen til å snakke (mutisme). Barn som har lært å lese og skrive før utbruddet av auditiv agnosia kan ofte fortsette å kommunisere gjennom skriftspråk. Noen barn utvikler en type gestiske kommunikasjon eller tegn-lignende språk. Kommunikasjonsproblemer kan føre til atferdsproblemer eller psykiske problemer. Intelligens vises vanligvis å være upåvirket.

Tapet av språket kan bli innledet av et epileptisk anfall som vanligvis oppstår om natten. På et tidspunkt, 80 prosent av barn med LKS har en eller flere beslag. Den anfall vanligvis stoppe etter når barnet blir tenåring. Alle LKS barn har unormale elektriske hjerneaktiviteten på både høyre og venstre side av hjernen.