Medisin


Hvorfor er det viktig å behandle obstruktiv søvnapné?

Når en person med obstruktiv søvnapné vurderer alle muligheter for behandling, han eller hun kan være fristet til å ikke velge noen av dem. Maskene og dentale apparater må brukes hver kveld og surgeries er smertefulle og har ingen garanti for at de vil lykkes. Når de vurderer konsekvensene av alle behandlingene; imidlertid, Det er viktig å huske på at det er konsekvenser av å ikke får behandling.

Det er anslått at bare 10% av pasienter med obstruktiv søvnapné blir behandlet. Noen av de gjenværende 90% vet at de har et problem, men de velger å ikke forfølge behandling. Personer med obstruktiv søvnapné kan ha rett til å akseptere risiko for deres helse som nekter behandling positurer; imidlertid, når de kjører de setter alle andre i fare så vel. Mennesker som nekter behandling for sine obstruktiv søvnapné bør meldes til DMV, som ofte vil suspendere sin førerkort. Ubehandlet obstruktiv søvnapné øker også risikoen for:

* hjerteinfarkt,

* slag,

* høyt blodtrykk,

* redusert produktivitet på jobb,

* redusert oppmerksomhet hjemme, og

* plutselig død.

Hvis du tror at du eller noen du kjenner har obstruktiv søvnapné, Diskuter symptomene med legen din så snart som mulig.