Medycyna


Co jest przyczyną zespołu Sjögrena?

Choć dokładna przyczyna zespołu Sjögrena nie jest znana, rośnie naukowego wsparcia genetycznych (dziedziczone) czynników. Podłoże genetyczne pacjentów Sjögrena zespół jest aktywnym obszarem badań. Choroba jest czasem u innych członków rodziny. Występuje także częściej w rodzinach, które mają członków chorób autoimmunologicznych z innymi, takich jak toczeń rumieniowaty układowy, autoimmunologicznej choroby tarczycy, cukrzyca typu I, itd.. O 90% pacjentów z zespołem Sjögrena to kobiety.

Zespół Sjögrena

* Zespół Sjögrena jest chorobą autoimmunologiczną.
* zespół Sjögrena polega na zapalenie węzłów chłonnych i innych tkanek ciała.
* O 90% z chorych z zespołem Sjögrena to kobiety.
* zespół Sjögrena może być skomplikowane przez infekcje oczu,, dróg oddechowych, i usta.
* Zespół Sjögrena jest zazwyczaj związana z przeciwciałami przeciwko różnych tkankach (autoprzeciwciał).
* Rozpoznanie zespołu Sjögrena może być wspomagany przez biopsję gruczołu ślinę.
* Leczenie pacjentów z zespołem Sjögrena jest ukierunkowany na poszczególnych obszarach ciała, które są zaangażowane i powikłania, takich jak zakażenie.