Medycyna


Jak rozpoznania choroby Stilla?

Choroba Stilla jest diagnozowany wyłącznie na podstawie charakterystycznych cech klinicznych choroby. Te cechy to: duża przerywana gorączka, zapalenia stawów i bólu, bóle mięśni, słaby koloru łososiowego wysypka, obrzęk węzłów chłonnych lub powiększenie śledziony i wątroby, i stanu zapalnego w obrębie serca (zapalenie osierdzia) lub płuc (zapalenie opłucnej). Trwałe zapalenie stawów (zapalenie stawów, trwających co najmniej sześć tygodni) jest zobowiązany do wniesienia pewną diagnozę choroby Stilla. Inne choroby (zwłaszcza zakażenia, nowotworów, oraz inne rodzaje zapalenia stawów) są wyłączone.

Wielu pacjentów z chorobą Stilla rozwijać znacznie podwyższone białych krwinek, tak, jakby mieć poważne zakażenie, ale nie ma infekcji. Niski poziom czerwonych morfologii krwi (niedokrwistość) oraz podwyższone wyniki badań krwi zapalenie (takich jak OB i białka C-reaktywnego) są wspólne. Jednak, klasyczne badania krwi na reumatoidalne zapalenie stawów (czynnika reumatoidalnego) oraz toczeń rumieniowaty układowy (przeciwciała przeciwjądrowe) są zwykle.