Medycyna


Jakie jest ryzyko powikłań lub zespołu Aspergera?

Jak wspomniano wcześniej, Zespół Aspergera mogą współistnieć z innymi zaburzenia psychiczne, takie jak uwaga deficyt Hyperactivity Disorder lub zaburzeń lękowych. Nawet wtedy, gdy zaburzenia lękowe nie ma, osób z zespołem Aspergera mogą cierpieć z powodu lęku lub nadwrażliwości na pewne bodźce, takie jak hałas. W niektórych przypadkach, zachowań destrukcyjnych (napady złości, samookaleczenia, agresja) i / lub depresja może wystąpić w odpowiedzi na lęk i frustrację doświadczają osoby cierpiące na zespół Aspergera. Inne zachowania, które zostały zgłoszone u osób z zespołem Aspergera obejmują obsesyjno-kompulsywnych zachowań i trudności z zarządzania gniewu.

Tak jak w każdym stanie, stopień nasilenia objawów może się znacznie różnić między jednostkami, i nie wszystkie osoby z zespołem Aspergera będzie doświadczenie związane zaburzeń psychicznych, depresja, lub zachowań destrukcyjnych.