Lekárstvo


Aké sú príznaky náhlej zástave srdca?

V náhla zástava srdca, srdce prestane biť, a krv nie je dodávaný na telo. Prezentácia nie je subtílny. Takmer okamžité bezvedomie dochádza, a postihnutá osoba sa nebude môcť byť prebudený. Osoba bude klesať, alebo cez prepad. Žiadny pulz bude môcť prehmatať, a tam bude žiadne známky dýchania.

Aká je diagnóza pre náhlu zastavením srdca?

Náhla srdcová zástava je nečakaná smrť v osobe, ktorá nebola známa žiadna predchádzajúca diagnózu smrteľné ochorenie alebo stav. Osoba môže alebo nemusí mať ochorenie srdca.

Aká je prognóza pre náhlu zastavením srdca?

Frekvencia náhlej zástavy srdca je spojená s frekvenciou ischemickej choroby srdca. Ak verejného zdravia iniciatívy práci na zníženie rizikové faktory pre srdcové choroby, riziko náhlej smrti by sa mala znížiť aj.

V populácii mladistvých, zvýšenie povedomia o hypertrofickej kardiomyopatie a zodpovedajúce skríning môže znížiť frekvenciu náhlej smrti.