Lekárstvo


Čo je implantovateľné kardioverter-defibrilátor (ICD)?

ICD je sofistikovaný prístroj používa predovšetkým na liečbu komorovej tachykardie a fibrilácie komôr, dva život-ohrozujúce srdcového rytmu. ICD neustále monitoruje rytmus srdca. Keď to zistí veľmi rýchlo, abnormálny srdcový rytmus, dodáva energiu do srdcového svalu spôsobí srdce do rytmu v normálnom rytme znova. Existuje niekoľko spôsobov, ako ICD môže byť použitý na obnovenie normálneho srdcového rytmu. Patrí medzi ne:

* Anti-tachykardia stimulácia (ATP). Keď srdce bije príliš rýchlo, série malých elektrických impulzov môžu byť doručené do srdcového svalu obnoviť normálny srdcovú frekvenciu a rytmus.
* Kardioverzia. Nízkoenergetické šoku sa môžu dodávať v rovnakom čase ako srdce bije na obnovenie normálneho srdcového rytmu.
* Defibrilácia. Keď srdce bije nebezpečne rýchly alebo nepravidelne, vyšší energetický šok môžu byť doručené do srdcového svalu obnoviť normálny rytmus.
* Anti-bradykardia stimulácia. Mnoho ICD poskytovať back-up stimulácia, aby sa zabránilo príliš pomalý na srdcový rytmus.