Lekárstvo


Čo je katetrizačnou ablácia?

Pri ablácii, vysokofrekvenčná elektrická energia je dodávaná prostredníctvom katétra do malej oblasti tkaniva vnútri srdca, ktoré spôsobuje abnormálny srdcový rytmus. Táto energia “odpojí” cesta abnormálneho rytmu. Ablácia sa používa na liečbu väčšiny PSVTs, flutteru siení, fibrilácie predsiení, a niektoré predsieňové a komorové tachykardie. Ablácia môže byť kombinovaný s inými postupmi na dosiahnutie optimálnej liečbe.

Čo je to operácia srdca?

Operáciu srdca môže byť potreba k náprave srdcové ochorenie, ktoré môže byť príčinou arytmie. Postup Maze je typ operácie sa používa k náprave fibriláciu predsiení. Počas tejto procedúry, séria (alebo “bludisko”)Rezy sa vedú sú v pravej a ľavej átria obmedziť elektrické impulzy na definované cesty. Niektorí ľudia môžu vyžadovať kardiostimulátor po tomto postupe.