Lekárstvo


Čo je asistovanej reprodukcie (ART)?

Asistovanej reprodukcie (ART) je skupina rôznych metód na pomoc neplodným párom. Umelecké diela odstránením vajcia z ženské telo. Vajcia sú potom v zmesi s spermií, aby embryá. Embryá sa potom vrátiť v ženskom tele.

Ako často je asistovanej reprodukcie (ART) úspešný?

Úspešnosti sa líši a závisí od mnohých faktorov. Niektoré veci, ktoré ovplyvňujú úspešnosť ART patrí:

* veku partnerov

* Dôvodom pre neplodnosť

* klinika

* typu ART

* v prípade, že vajce je čerstvé alebo mrazené

* v prípade, že embryo je čerstvé alebo mrazené

USA. Centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (CDC) zhromažďuje úspešnosť na ART u niektorých úrodnosť kliniky. Podľa 2006 CDC správa o ART, priemerné percento cyklov ART, ktorá viedla k narodenie živého dieťaťa bol:

* 39% u žien mladších 35

* 30% vo veku ženy 35-37

* 21% vo veku ženy 37-40

* 11% vo veku ženy 41-42

ART môže byť nákladné a časovo náročné-. Ale to umožnil mnohým párom mať deti, ktoré by inak boli formulované. Najčastejšou komplikáciou ART je viac plodov. Ale to je problém, ktorý možno zabrániť alebo ich minimalizovať v niekoľkých rôznych spôsoboch.