Lekárstvo


Srdce Choroba

* Ischemická choroba srdca je najčastejšou príčinou úmrtí v Spojených štátoch. Viac ako milión ľudí každý rok bude mať infarkt a 25% zomrie, než sa dostanú do nemocnice alebo na pohotovosť.

* Prevencia je kľúčom k liečbe.

* Diagnóza je často robené opatrným histórii prijatých poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Niektorí pacienti môžu mať atypické príznaky, vrátane takmer vôbec žiadne.

* Stratégia testovania potvrdiť diagnózu a plán vhodná liečba musí byť individuálne pre každého pacienta.

* Liečba závisí od závažnosti ochorenia a je často v réžii príznaky u pacienta.