Lekárstvo


Kto je v ohrození pre periférnych tepien?

Periférnych tepien (alebo ischemickou chorobou dolných končatín) je bežný stav, ktorý ovplyvňuje približne desať miliónov dospelých v USA. Asi 5% osôb vo veku nad 50 sú veril trpieť periférnych tepien. Periférnych tepien je o niečo častejšia u mužov ako u žien a najčastejšie sa vyskytuje u starších osôb (vo veku nad 50). Známymi rizikovými faktormi pre ochorenia periférnych artérií sú tie, ktoré prispievajú k rozvoju aterosklerózy. Rizikové faktory pre periférnych tepien patrí:

* Vysoký krvný hladiny zlého cholesterolu LDL a triglyceridov

* Nízky krvný hladiny HDL cholesterolu dobrého

* Fajčenie cigariet

* Diabetes mellitus (typu I a typu II diabetes)

* Vysoký krvný tlak (hypertenzia) alebo v rodinnej anamnéze hypertenzie

* Rodinná anamnéza aterosklerotického ochorenia

* Chronické zlyhanie obličiek

* Nadváha alebo obezita

* Fyzické nečinnosti

V periférnych tepien, rizikové faktory sa sčítajú, tak, že osoba s kombináciou dvoch rizikových faktorov- diabetes a fajčenie napríklad – majú väčšiu pravdepodobnosť vzniku vážnejšie periférnych tepien, než osoba, len s jedným rizikovým faktorom.