Lekárstvo


Čo je Arthritis Foundation?

Artritída Nadácia je jedinou národnou dobrovoľné zdravotné organizácie, ktorej účelom je zameraná výhradne na všetky formy artritídy. Arthritis Foundation má národné a medzinárodné programy, ktoré pre podporu vedeckého výskumu, informovanie verejnosti a vzdelávanie postihnutých pacientov a ich rodín, školenie odborníkov, povedomie verejnosti, a miestne komunity pomoc.

Lokálna pobočka kapitol Arthritis Foundation slúžia na šírenie informácií o artritídy a reumatických ochorení, rovnako ako funkcie ako odporúčania centra. Navyše, mnoho rôznych foriem artritídy majú svoje vlastné základy, ktoré slúžia ako informácie a odporúčania zdrojov pre miestne komunity.

Prehľad

To je konečným cieľom vedeckého výskumu, ktorý artritídy optimálne liečebné programy sú určené pre každú z mnohých forma artritídy. Tejto oblasti bude aj naďalej vyvíjať ako zlepšenie rozvoj v diagnostike a liečbe artritídy a súvisiacich podmienok.