Lekárstvo


Čo sa deje v rámci príprav na artroskopiu?

Artroskopia je v podstate nekrvavý postup, a má všeobecne niekoľko komplikácií. Základné zdravotný stav pacienta je do úvahy pri určovaní, ktorý je kandidátom na artroskopiu. A čo je najdôležitejšie, Pacient by mal byť schopný tolerovať anestetikum, ktoré sa používa pri riadení. Človeka srdce a pľúcnych funkcií by mali byť primerané. Ak existujú problémy, ako je zlyhanie srdca alebo emfyzém, tie by mali byť optimalizované ako je to možné pred operáciou. Pacienti, ktorí sú na antikoagulanciá (riedenie krvi) by mal mať tieto lieky starostlivo upravené pred operáciou. Iné zdravotné problémy by mali byť kontrolované pred operáciou, , Ako je cukrovka a vysoký krvný tlak.

Predoperačná zhodnotenie pacientovho zdravia všeobecne zahrňujú fyzické kontroly, krvné testy, a moču. Pacienti, ktorí majú v anamnéze srdcové alebo pľúcne problémy a všeobecne ktokoľvek vo veku nad 50 bude zvyčajne byť žiadal, aby získanie elektrokardiogramu (EKG) a hrudníka X-ray. Akékoľvek príznaky prebiehajúcu infekciu v tele obvykle odkladá artroskopia, ak sa vykonáva za prípadné infekcie kĺbu v otázke.