Lekárstvo


Aké sú riziká alebo komplikácie Aspergerovým syndrómom?

Ako už bolo spomenuté predtým, Aspergerov syndróm môže koexistovať s inými psychickými poruchami, ako sú poruchy pozornosti deficit hyperaktivity-alebo úzkostnej poruchy. Dokonca aj keď úzkostná porucha nie je prítomná, ľudí s Aspergerovým syndrómom môže trpieť úzkosťou alebo precitlivenosti na určité podnety, ako je hlasné zvuky. V niektorých prípadoch, rušivé správanie (záchvaty hnevu, self-zranenia, agresia) a / alebo depresia môže dôjsť v reakcii na úzkosť a frustrácie skúsený Sufferers Aspergerov syndróm. Iné správania, ktoré boli hlásené u ľudí s Aspergerovým syndrómom sú obsedantno-kompulzívna správania a problémy s hnevom konania.

Rovnako ako u akejkoľvek podmienky, stupeň závažnosti príznakov môže meniť sa široko medzi jednotlivcami, a nie všetky osoby s Aspergerovým syndrómom budú skúsenosti spojené psychiatrické poruchy, depresia, alebo rušivé správanie.