Lekárstvo


Aké sú spôsoby liečby Aspergerovým syndrómom?

Liečba Aspergerovým syndrómom si vyžaduje multidisciplinárny prístup.

Lekárska liečba nie je účinná v liečbe Aspergerov syndróm, keď lieky môžu byť predpísané pomôcť kontrolovať príznaky trápi alebo príznaky iných psychiatrických stavov, ktoré môžu spolu-existovať s Aspergerovým syndrómom. V niektorých prípadoch, selektívny inhibítor spätného vychytávania serotonínu (SSRI) lieky sa používajú na úľavu od úzkosti alebo depresie. Liečebné procedúry pre ADHD môže byť tiež snažil, ak je významná hyperaktivita a / alebo rozptýlenie.

Počet správania a výchovných zásahov môže pomôcť ľuďom s Aspergerovým syndrómom, aj keď všetky tieto nemusia byť nevyhnutné v danom individuálnom. Typ vybraných intervencií musí byť založené na individuálne potreby a vek. Typy intervencií, ktoré sa ukázali byť prínosom zahŕňajú:

* úsilie o zníženie nadmernej stimulácie alebo preťaženia zmyslových vnemov;

* podporné funkcie manažéra zručnosti poskytnutím prostredie, ktoré je predvídateľné, štruktúrované, a organizovanému;

* organizácie zručností;

* reči / jazyka terapia, ktorá sa zaoberá nejednoznačné používania jazyka a používanie jazyka v sociálnom nastavenie;

* sociálnych zručností vzdelávacích programov, vrátane vzdelávania v povedomie o sociálnych poznanie, využívanie gest a výrazov tváre, a konverzačné jazyk;

* adaptívne zručnosti alebo život-zručností;

* výučbových opôr, ako pomoc pri organizovaní, poznámke-brať, umožňuje ústne než písomné skúšky, používanie skriptov, a pomoc pri čítaní s porozumením a jemnosť použitie jazyka; a

* seba-advokácie vzdelávanie.