Lekárstvo


Aspergerov syndróm

* Asperger neporiadok je charakterizovaný ako jeden z porúch autistického spektra.

* Ľudia s Aspergerovým syndrómom majú normálne, aby nad-priemerná inteligencia, ale zvyčajne majú problémy so sociálnou interakciou a často majú všadeprítomnej, absorbujúce záujmy v špeciálnych tém.

* Abnormality v subtílny používania jazyka a tlmočenie jazyka sú spoločné s Aspergerovým syndrómom, aj keď rozvoj jazyka (gramatika, syntax, atď) je normálne.

* Stupeň závažnosti príznakov sa môže líšiť u postihnutých jedincov.

* Úzkosť a frustrácia môže prispieť k rušivé správanie alebo depresie u ľudí s Aspergerovým syndrómom.

* Úspešná liečba zvyčajne obsahuje jeden alebo viac sociálnych, behaviorálna, a / alebo vzdelávacie intervencie.

* Osobnosti a kognitívne rysy spoločné pre tých s Aspergerovým syndrómom, sú považované za prospešné veľa, a mnoho ľudí s Aspergerovým syndrómom, že to pomohlo vopred svoj profesijný život.