Lekárstvo


Ako sa zaobchádza azbestóza?

Pacienti s azbestóza, ako iní s chronickým pľúcnym ochorením, sú na vyššie riziko závažných infekcií, nízke hladiny kyslíka v krvi, a zlyhanie srdca. Títo pacienti tiež nemusí získať späť čo najrýchlejšie z vírusových a bakteriálnych infekcií. Okrem toho, môžu byť zvýšené riziko pre niektoré plesňové a nezvyčajné infekcie, ktoré využívajú choré alebo poškriabané pľúcneho tkaniva. Lekárske vedenie týchto pacientov by sa mala zamerať osobitnú pozornosť na prevenciu a liečbu týchto infekcií sa rýchlo. Chrípke a pneumokokovej očkovania sú súčasťou rutinnej starostlivosti o týchto pacientov. Je tu, však, žiadna liečba ani liek na azbestóza. Najmä, steroidov a imunitný-založené terapia nebolo preukázané v prospech týchto pacientov.

Ostatné kľúčové prvky pri liečbe pacientov s azbestózu sú odvykanie od fajčenia, zistenie zhoršenia choroby alebo rakoviny, a zabránenie ďalšej expozície azbestu. Doplnková dodávka kyslíka pri cvičení alebo v pokoji (v závislosti na potrebe) môžu byť poskytované s cieľom zlepšiť každodenné funkcie.