Lekárstvo


Čo je to malígny mezotelióm?

Azbest je jediným známym rizikovým faktorom pre malígny mezotelióm, rakoviny, ktorý ovplyvňuje tkanivo výstelky pľúc (pleurálny) alebo brucha (pobrušnice). Malígny mezotelióm nie je spojená s fajčením cigariet, ale je silne spojená s mierou vystavenia azbestu. Však, 20% na 40% u pacientov s malígnou mezotelióm mať žiadne predchádzajúce expozície azbestu. V malígny mezotelióm, tam je veľmi dlhá doba medzi expozíciou a prepuknutie choroby, zvyčajne väčšie než 30 rokov.

Ako je možné vystavenia azbestu zníži?

Základným princípom pre azbest je nechať materiál, ktorý je v dobrom stave len. Pravidelné kontroly a údržby odborník na azbestu by sa mali vykonávať v oblastiach s uzavretým alebo obsahovali azbest. Miestne zdravotné, životného prostredia, a bezpečnosti stavieb, úradníci sú dobrým zdrojom pre miestne a štátne predpisy o zaobchádzaní s azbestom, k dispozícii, a certifikované pracovníkov. Ak zistíte aj veľmi malé množstvo azbestu v budove, kontakt profesionálne k oprave, odstránenie, alebo prestavba.