Lekárstvo


Aký druh azbestu sa dnes používa?

Chryzotil je jediná forma azbestu, ktorý je v súčasnosti vo výrobe dnes. Cez ich spojenie s rakovinou pľúc, chryzotil produkty sú ešte použité v 60 priemyselne vyspelými a rozvojovými krajinami, podľa odvetvia-podporovaný Azbest ústavu. Chryzotil je stále používaný v cementových stavebných (90% svetovej produkcie chryzotilu), trecie materiály, tesnenie, a niektoré plasty. Hoci azbest priemysel hlása “bezpečnosť” vlákien chryzotilu, ktoré sú teraz zakotvené v menej “drobivý” a “zaprášený” produkty, málo je známe o dlhodobých účinkoch prúdu azbestových výrobkov kvôli oneskoreniu vývoja ochorenia. V zášti ich možných zdravotných rizikách, trvanlivosť a lácie týchto produktov aj naďalej priťahovať komerčné aplikácie. Azbestóza zostáva významný klinický problém aj po označené zníženie o - pracovnej expozície azbestu. Opäť, toto je kvôli dlhej dobe medzi vystavením a prepuknutie choroby.