Lekárstvo


Aké sú typy ascites?

Tradične, ascites je rozdelený do 2 typy; transudative alebo exsudatívne. Táto klasifikácia je založená na množstve bielkoviny nachádza v tekutine.

Ďalší užitočný systém bol vyvinutý na základe množstva albumínu v ascitické tekutiny v porovnaní s sérový albumín (albumín meraný v krvi). Toto sa nazýva sérum albumín Brušná vodnatieľka prechodu alebo Saag.

* Ascites týkajúce sa portálnej hypertenzie (cirhóza, kongestívneho srdcového zlyhania, Budd-Chiari) je všeobecne vyššia ako 1.1.

* Ascites spôsobená z iných dôvodov (zhubný, pankreatitída) je nižšia ako 1.1.