Lekárstvo


Úvod k testovanie krvi pečeňou

Prvý krok v detekcii poškodenia pečene je jednoduchý krvný test na zistenie prítomnosti niektorých pečeňových enzýmov (proteíny) v krvi. Za normálnych okolností, Tieto enzýmy pobytu na bunky pečene. Ale keď sú pečeň poškodená z akéhokoľvek dôvodu, Tieto enzýmy sú vypustenia do krvného riečišťa. Enzýmy sú proteíny, ktoré sa vyskytujú v celom tele, každý s unikátnou funkciou. Enzýmy pomáhajú urýchliť (katalyzovať) rutinné a potrebné chemické reakcie v tele.

Medzi najcitlivejšie a široko používané pečeňových enzýmov sú aminotransferáz. Patrí medzi ne aspartátaminotransferázy (AST alebo SGOT) a alanínaminotransaminázy (ALT alebo SGPT). Tieto enzýmy sú zvyčajne obsiahnuté v pečeňových bunkách. Ak pečeň sú zranenia alebo poškodenia, pečeňové bunky vypustenie týchto enzýmov do krvi, zvýšenie enzýmov v krvi a signalizáciu ochorenia pečene.