Lekárstvo


Čo je to demencie?

Demencia je syndróm charakterizovaný:

1. poškodením v pamäti,

2. poškodením v inej oblasti myslenia, ako je schopnosť organizovať myšlienky a dôvod, schopnosť používať jazyk, alebo schopnosť vidieť presne vizuálne svet (nie kvôli očné choroby), a

3. týchto postihnutie je natoľko závažné, že spôsobí pokles v pacientovom bežnú úroveň fungovania.

Hoci niektoré druhy strata pamäti sú normálnou súčasťou starnutia, zmeny v dôsledku starnutia nie sú natoľko závažné, že zasahovať do úrovne funkcie. Mnoho rôznych ochorení môže spôsobiť demenciu, ale Alzheimerova choroba je zďaleka najčastejšou príčinou demencie v Spojených štátoch a vo väčšine krajín na svete.