Lekárstvo


Čo spôsobuje zvýšenie hladiny homocysteínu?

Homocysteín je chemicky premieňa do metionínu a cysteínu (podobné aminokyseliny) pomocou kyseliny listovej, vitamín B12, a vitamín B6. Táto transformácia využíva súbor mediátora molekúl (nazývaných enzýmy) a stane cez jemné sled konkrétnych krokov.

Preto, nedostatočné množstvo týchto vitamínov v tele môže byť prekážkou prirodzeného členenia homocysteínu. Okrem toho, ak existujú nedostatky v mediátora molekuly, členenie je tiež bráni. To môže spôsobiť homocysteín hromadiť v krvi, pretože jej rozpis je pomalá a nedostatočná.

Čo je považované za vysokú úroveň homocysteínu?

Homocysteínu sa meria v krvi tým, že vzorka krvi. Normálny úrovne sa pohybuje v rozmedzí medzi 5 na 15 mikromólu (merné jednotky malého množstva molekuly) za liter. Zvýšené hladiny sú klasifikované takto:

* 15-30 mikromolov na liter ako stredná

* 30-100 mikromolov na liter ako medziprodukt

* Väčší ako 100 mikromolov na liter, ako ťažké